ULOTKI, PLAKATY, FOLDERY

Ulotka jako powszechne narzędzie marketingowe należy do druków drobnych posiadających charakterystyczną cechę – niewielką ilość tekstu. Pozostaje najpowszechniejszym środkieM reklamy. Jej zastosowanie to informacja o promocjach, ciekawych wydarzeniach itp.
Plakaty to połączenie odpowiednio dobranej grafiki i estetyki.
Foldery to najbardziej rozpowszechniona forma prezentacji firmy i jej oferty. W zależności od potrzeb może to być wydawnictwo reklamowe kliku a nawet kilkudziesięciostronicowe, o różnym kształcie i formacie. Foldery obok ulotek to najczęstsza forma prezentacji oferty firmy, która pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, czyniąc oferowany produkt i usługi jeszcze bardziej atrakcyjnymi